ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

O επιβάτης ενός ΤΑΧΙ περνάει 10-45 λεπτά μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής. Ο χρόνος αυτός αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να εκμεταλλευτείτε τις καλαίσθητες θήκες εντύπων της Interneed και να κάνετε τον πελάτη του TAXI δικό σας πελάτη.

TIP SEATS

Το 90% των επιβατών ταξί ανήκει σε ένα premium κοινό, με οικονομική ευχέρεια και αγοραστική δύναμη.

Κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής, με μέση διάρκεια 5 ως 15 λεπτά, βρίσκο­νται σε ένα απομονωμένο και άνετο περιβάλλον, απερίσπαστοι, χωρίς να εκτίθενται σε εξωτερικά μηνύματα και ερεθίσματα.

Η υπηρεσία Tip Seats παρέχει στους διαφημιζόμενους την ιδανική ευκαι­ρία να επικοινωνήσουν το μοναδικό μήνυμα που θα προσεγγίσει το συ­γκεκριμένο κοινό στη διάρκεια της διαδρομής, κάτω από ιδανικές συν­θήκες και έχοντας την ευκαιρία να παρέχουν κάθε είδους πληροφορία ή λεπτομέρεια. Επιπλέον, μέσα από κωδικούς QR ή αναγραφόμενες διευθύνσεις ιστοσελίδων, μπορεί να κατευθύνει τους επιβάτες χρήστες smartphone ή tablet στην ιστοσελί­δα της διαφημιζόμενης επιχείρησης.

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

DIGITAL TAXI