DIGITAL TAXI

Με την υπηρεσία Digital TAXI τα ταξί εξοπλίζονται και φέρνουν την επανάσταση στην ψηφιακή επικοινωνία προβάλλοντας διαφημίσεις μπροστά σε κάθε επιβαίνοντα τη στιγμή που εκείνος ξεκινά τη μετακίνησή του προς τον τελικό του προορισμό. Πρόκειται για μία νέα, καινοτομική υπηρεσία προβολής και διαφήμισης που προσφέρει απόλυτο έλεγχο των θεάσεων αφού το μήνυμα προβάλλεται μόνο κατά την είσοδο πελάτη στο όχημα και κατά τη μετακίνησή του. Το σύστημα της Interneed κράτα σε ξεχωριστή βάση πεδίο με την καταγραφή των αναμεταδόσεων. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν στο τέλος κάθε διαφημιστικού προγράμματος αναφορά (Report) η οποία παραδίδεται σε κάθε διαφημιζόμενο. Η υπηρεσία Digital Taxi φέρνει τον πελάτη σας σε απόλυτη επαφή με το μήνυμά σας αφού τον συνοδεύει κατά τη μετακίνηση του μέσα σε ένα ήσυχο περιβάλλον που σας επιτρέπει να τραβήξτε την προσοχή του.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΟΗ & MOBILE ADVERTISING

Σε έρευνές που πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο τελευταία, εκτός από τα γνωστά ορατά πλεονεκτήματα μια καμπάνιας εξωτερικής προβολής ειδικό σημείο αναφοράς μεταξύ άλλων  αποτελεί ο συνδυασμός που το ΤΑΞΙ προσφέρει με την προβολή στο εσωτερικό του. Μοναδική και  χωρίς clutter επικοινωνία για κάθε διάρκεια διαδρομής βρίσκεται  μπροστά σε κάθε καταναλωτή-επιβάτη.

Ενσωματώνει δια δραστικότητα στην καμπάνια και την ενδυναμώνει με πολλαπλασιαστικά οφέλη High Impact: (πχ η χρήση QR CODE που οδηγεί σε επιπρόσθετες πληροφορίες ή παροχές και συνδυάζει την out of home προβολή με τo digital media).  DOOH (Digital Out Of Home). Συνδυασμός ΟΟΗ και mobile advertising αυξάνει το engagement rates κατά έως και 48% ( Πηγή Marketing Week Τεύχος No 1619/20/9/2021/ Editorial).

ΓΙΑΤΙ να επιλέξω InderneeDigitalTaxi

– 100% OTS

Το μήνυμα προβάλλεται μόνο κατά την είσοδο πελάτη στο όχημα και κατά τη μετακίνησή του.

– Μετρήσιμη επικοινωνία

Το σύστημα της Interneed κράτα σε ξεχωρι­στή βάση πεδίο με την καταγραφή των αναμεταδόσεων. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν στο τέλος κάθε διαφημιστικού προγράμματος αναφορά (Report) η οποία παραδίδεται σε κάθε διαφημιζόμενο. Η ανάλυση της αναφοράς είναι λεπτομερής και ειδικότερα αναφέρει πέρα από το μηνιαίο σύνολο των μεταδόσεων στοιχεία για την ημερήσια κατανομή του ως προς την ώρα μετάδοσης τους.

-Άμεση εκτέλεση καμπάνιας

Η αποθήκευση της επικοινωνίας σε κάθε όχημα και η προβολή της μέσω του Digital Taxi πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα από ένα κεντρικό server το οπτικοα­κουστικό υλικό κάθε διαφημιζόμενου φορτώνεται και αποστέλλεται ταυτόχρονα στο σύνολο των οχημάτων της κάθε καμπά­νιας μαζί με τη συνταγή-σενάριο του τρόπου προβολής της (Flag, POI κοκ).

– Δυνατότητα άμεσης αλλαγής

Η δυνατότητα άμεσης αλλαγής είναι μία απόσταση «ενός κλικ» και μερικών λεπτών (για την φόρτωση του νέου διαφημιστικού υλικού στα οχήματα).

– Συνδυασμός επικοινωνίας InterneeDIGITALTAXI με προώθηση στο εσωτερικό του ταξί

Μετά από 10 χρόνια αποκλειστικής διάθεσης των καλαίσθητων θηκών στα ταξί, η Interneed σας δίνει την ευκαιρία μιας ολο­κληρωμένης προβολής. Τώρα η καμπάνια σας συνδυάζει το έντυπο, το οπτικοακουστι­κό μήνυμα ακόμα και τη χρήση του κινητού του επιβάτη προτρέποντάς τον να δει την προσφορά σας.

 

null

FREE SPOT

Η τυχαία μετάδοση μηνυμάτων κατά την εκκίνηση του οχήματος για έναν προορισμό πάντα κατά την ώρα που έχει επιβιβαστεί πελάτης αποτελεί τον πρώτο τρόπο προβολής σε κάθε όχημα που φέρει το σύστημα (Digital Taxi).

null

POI - GEO fence

Με τη χρήση της τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβάλουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους κατά τη στιγμή που το όχημα (Digital Taxi) κατευθύνεται η πλησιάζει στην περιοχή (GEO FENCE) όπου βρίσκεται η επιχείρηση τους (POI).
Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν:
• να προβάλουν προϊόντα και υπηρεσίες που βρίσκονται σε προσφορά
• ή προϊόντα που βρίσκονται στο κατάστημα τους ως σημείο διαφοροποίησης–μοναδικότητας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
• ή γνωστοποιώντας στο επιβατηγό κοινό την περιοχή που κάποιος θα βρει την επιχείρησή τους.

GEO fence είναι μία εικονική ψηφιακή περίμετρος ενός γεωγραφικού στίγματος-καταστήματος (POI) που όταν το ταξί που έχει πελάτη εισέρχεται σε αυτή δίνει το σύστημα την εντολή να προβληθεί η επικοινωνία του.

null

FLAG

Προνομιακή θέση: Το σύστημα με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει ότι το ταξί επιβίβασε νέο πελάτη και ξεκινά τη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος στην πρώτη προνομιακή θέση. Κατά τη διάρκεια μετάδοσης του spot το σύστημα κατεβάζει κάθε άλλη συσκευή έτσι ώστε να πιστοποιείται η καθαρή μετάδοση ενός οπτικοακουστικού μηνύματος. Το σύστημα κατά την ενεργοποίηση ξεκινά με την προβολή ενός τυποποιημένου μηνύματος που ενημερώνει τον πελάτη για τη συνέχεια διαφημιστικού μηνύματος και ταυτόχρονα προσελκύει την προσοχή του.

null

POI & FLAG

Ο συνδυασμός POI & Flag ενισχύει την επικοι­νωνία του διαφημισμένου και πολλαπλασιάζει τα οφέλη της προβολής του σε κάθε όχημα. Το διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να διαφέρει σε κάθε επιλογή (POI η FLAG). Π.χ. Στην προ­νομιακή θέση κατά την εκκίνηση να προβάλ­λεται μήνυμα που ενημερώνει για την επιχεί­ρηση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ενώ κατά την διαδικασία του POI να προβάλλεται ένα προϊόν ή μία νέα υπηρεσία που διαφορο­ποιεί το κατάστημα από τον ανταγωνισμό την χρονική περίοδο που το μήνυμα μεταδίδεται.

Άλλες Υπηρεσίες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ